Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w zarządzeniu nr 22/2023 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 25.01.2023 r. [...]

Więcej

W środę 25 stycznia 2023 r. w godz. 19:15-20:30 w Bartoszyckim Domu Kultury (sala kawiarniana) odbędzie się dyżur Burmistrza Miasta Bartoszyce Piotra Petrykowskiego w sprawach dotyczących [...]

Więcej

LXIII sesja Rady Miasta Bartoszyce odbędzie się 31 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce zgodnie z następującym porządkiem: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie [...]

Więcej