Konkurs Poetycki „Bartoszyce – moje miejsce. Edycja 2021”

Stowarzyszenie Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja”, Urząd Miasta Bartoszyce ogłaszają kolejną edycję Konkursu Poetyckiego im. Leonarda Turkowskiego „Bartoszyce `21”. Konkurs jest kierowany do młodzieży szkół [...]

24.05.2021

XXXVIII Sesja Rady Miasta Bartoszyce

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./  zwołuje się  XXXVIII Sesję  Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad: [...]

24.05.2021

Nie spisałeś się przez Internet? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza!

Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej. [...]

20.05.2021

Powstanie czwarte miejsce opieki nad dziećmi do lat 3

W dniu 18.05.2021r. została podpisana umowa z firmą Usługi Remontowo-Budowlane ANETA Aneta Kaliczyńska z Bartoszyc na wykonanie przebudowy budynku po byłej prokuraturze przy ul. Boh. Warszawy 33. Zadanie zostało [...]

Pokaż pozostałe aktualności